עין לציון צופיה

"עין לציון צופיה" הוא פרויקט תוכן המבקש לשקף בצורה בלתי אמצעית את מגוון העמדות המתקיים ביהדות התפוצות בנוגע למדינת ישראל. במסגרת הפרויקט הוצג שאלון זהה לחברי קהילות יהודיות ברחבי העולם ובו התבקשו לנסח את עמדותיהם בנוגע למדינת ישראל ובהתייחס לסוגיות שונות. לפניכם תשובותיהם

ד"ר דן איינהורן (Dr. Dan Einhorn)

ד"ר דן איינהורן, אמסטרדם

"ישראל צריכה להיות מקום מקלט לכל היהודים מבלי להתחשב באופי האמונה שלהם."


המרואיין – ד"ר דן איינהורן (Dr. Dan Einhorn), מרצה לתאוריות חינוכיות ב-MBO Utrecht. מכשיר עוזרי הוראה עתידיים בכל הנוגע למקצוע החינוך והסוגיות הקשורות בו. תושב אמסטרדם, הולנד.


איזו חשיבות יש לדעתך, אם בכלל, לקיומה של מדינה יהודית, עבורך אישית ועבור היהודים בעולם ככלל?

"כמקום מקלט לבני העם שעבר רדיפות נוראיות."

האם אתה חש מחויבות להבטחת קיומה של מדינת ישראל?

"כן."

האם אתה משייך את עצמך לאחד הזרמים המוכרים ביהדות? 

"ישראל צריכה להיות מקום מקלט לכל היהודים מבלי להתחשב באופי האמונה שלהם. אף קבוצה לא צריכה לכפות את אמונותיה על קבוצה אחרת, והדבר נכון לאורתודוכסים ולחילונים באותה מידה."

האם אתה חש אחריות מוסרית למדיניותה ופעולותיה של ישראל (דוגמת האופן בו היא מנהלת את הסכסוך הישראלי-פלסטיני)?

"לא."

להשקפתך האם יש למדינת ישראל מחויבות להגן ולסייע לקהילות יהודיות במצוקה?

"כן."

האם ביקרת אי פעם בישראל? 

"כן, פעמים רבות."

ראיונות נוספים

דילוג לתוכן